Sacred and Profane – nov 2018

November 2018 bracht TIEN onder leiding van Felix van den Hombergh het programma  Sacred and Profane.

Centraal staat de  gelijknamige compositie  van Benjamin Britten, een a cappella stuk bestaande uit acht korte delen op oud-Engelse  teksten.  Elk deel  heeft een eigen thema, religieus of  wereldlijk.

Deze acht thema’s  –  waaronder de lente , de maagd Maria, bloemen en vogels, de dood – vormen  de rode draad van het programma.  Brittens Sacred and Profane  wordt omlijst door  werken  met dezelfde thematiek maar uit zeer verschillende  stijlperiodes, van renaissance  via barok en romantiek tot 21eeeuws.

Een gevarieerd, afwisselend en boeiend programma,  zoals u dat van TIEN gewend bent.

Concerten

Zeist, Sionskerk, 10 november 2018 om 1.00  uur
Amsterdam, Engelse Kerk,  zaterdag 24 november 2018 om 20.15 uur
Haarlem, Evangelisch-Lutherse Kerk, zondag 25 november 2018 om 15 .00 uur