Privacyverklaring

Wij, zangers van Vocaal Ensemble Tien, hechten veel waarde aan privacy. Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Door onze website te bezoeken, on- of offline gegevens met ons te delen (via een van onze webformulieren) of voor ons werkt, gaat u akkoord met onderstaand Privacy Statement:

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?

De gegevens die u aan ons verstrekt heeft via een van onze webformulieren of anderszins:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen alleen die gegevens die we nodig hebben om u onze Concertaankondigingen te sturen. Wij werken hiervoor met de mailprovider LaPosta. Met hen hebben wij een verwerkersverklaring getekend, waarin zij eveneens verklaren er alles aan te doen veilig met uw gegevens om te gaan. Lees hier over hun privacybeleid.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang u op onze mailing- of vriendenlijst staat en wij concerten blijven geven. Kopieën van deze lijsten slaan wij (tijdelijk) op op de computers van de voorzitter en de webbeheerder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bij ons altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@vocaal-ensemble-tien.nl

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Opslaan van gegevens

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief komen uw gegevens tijdelijk in het beheersdeel van onze website te staan. Wij verwijderen de gegevens regelmatig en zeker 1 keer per maand uit de website. Uiteraard is onze website beveiligd met login, wachtwoord en securityplugin en alleen toegankelijk voor onze webbeheerder en voorzitter.

Cookies en analytics

Op onze website worden geen cookies gebruikt, en worden geen data opgeslagen om de websitebezoeken te analyseren.

Wijzigen van dit privacybeleid

Vocaal Ensemble Tien houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen wij op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 april 2018.

Info@vocaal-ensemble-tien.nl